SIKRING MOT KVIKKLEIRESKRED, Skjelstadmark i Stjørdal

NVE har bygd sikringsanlegg for øke sikkerheten mot kvikkleireskred i Skjelstadmarka i Stjørdal kommune. Sikringsanlegget har kostet totalt 100 millioner kroner. Rundt 420 personer, 145 boliger, 88 næringsbygg og -areal og infrastruktur har fått økt sikkerhet mot kvikkleireskred. Lengre strekninger i både Gråelva, Hofstadelva og 20 sideelver er steinsatt i elvebunnen og på sidene. De fleste steder er elvebunnen hevet med 2 meter. Anlegget er prosjektert av NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) med NGI (Norges Geotekniske Institutt) som geoteknisk konsulent. Hovedentreprenør for anlegget har vært NVEs egen anleggsenhet. Selberg Arkitektkontor AS har laget egen reguleringsplan for anlegget.


8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle