top of page

SIKRING MOT KVIKKLEIRESKRED, Skjelstadmark i Stjørdal

Oppdatert: 2. jan. 2023

NVE har bygd sikringsanlegg for øke sikkerheten mot kvikkleireskred i Skjelstadmarka i Stjørdal kommune. Sikringsanlegget har kostet totalt 100 millioner kroner. Rundt 420 personer, 145 boliger, 88 næringsbygg og -areal og infrastruktur har fått økt sikkerhet mot kvikkleireskred. Lengre strekninger i både Gråelva, Hofstadelva og 20 sideelver er steinsatt i elvebunnen og på sidene. De fleste steder er elvebunnen hevet med 2 meter. Anlegget er prosjektert av NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) med NGI (Norges Geotekniske Institutt) som geoteknisk konsulent. Hovedentreprenør for anlegget har vært NVEs egen anleggsenhet. Selberg Arkitektkontor AS har laget egen reguleringsplan for anlegget.


19 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page