top of page

Bygg en bratt skråning eller jordstøttemur

Bygging av bratte skråninger eller jordstøttemurer med kunstig økt frontvinkel har stor kost/nytte effekt. Man kan bygge til betydelig lavere kostnad ved å velge det “grønne” alternativet til bratte, armerte skråninger. I regelverket for offentlige innkjøp og anskaffelser stilles det miljøkrav og at klimavennlige løsninger skal fremmes der det er relevant.

Veg- og jernbanemyndighetene har  gjennomført flere vellykkede prosjekter med høye  bratte vegetasjonskledde skråninger med helning helt opp til 70° samt steile jordstøttemurer med front av Gabioner/Steinkurver (Bøylemur). 

 

Skråninger med steile skråninger kan stabiliseres ved å armere jorden med Strata Jordarmering som legges lagvis, horisontalt bakover fra skråningsoverflaten. Styrken og lengden på armeringen, samt avstanden mellom dem, vil avhenge av skråningsvinkelen, fyllmaterialets egenskaper og eventuell overflatebelastning.

Strata kan være behjelpelig med stabilitetsberegninger. StrataPro heter dataprogrammet som brukes og kan lastes filene i ReSSA® for beregning av total-stabilitet.

 

Her finner du produktene
UNADJUSTEDNONRAW_mini_3244_edited.jpg
bottom of page