top of page

Dimensjonering

Vi kan foreslå alternative løsninger til prosjektet ditt med bruk av teknikken "armert jord".

For å kunne sammenligne alternativer foreslår vi løsning med enkle skisser. Teknisk støtte inkluderer  altså typisk løsninger, referanser, datablad etc.

 

Når du har identifisert en mulig løsning for prosjektet med bruk av våre mursystemer og som er stort nok, kan vår geonett produsent tilby detaljert forslag til dimensjonering av konstruksjonen for gjennomlesning og kontroll uten prosjekterings-ansvar for oss.

Dette er uvurderlig for kostnadsberegning mot byggherren.  "Design"-pakken kan omfatte CAD-tegninger, dataark, intern og global stabilitetsanalyse hvis hensiktsmessig.  

Når du har konkludert med at prosjektkonseptet vårt er det beste alternativet for prosjektet bistår vi videre med "supervisor" på byggeplass og "Asbuilt" dokumentasjon  for våre produkter for sluttrapportering.

Skjema til utfylling

bottom of page