top of page

Fjordgård Snøskredvoll

Snøskred opptrer oftest i forbindelse med store snøfall, kritisk nedbørsmengde er gjerne ca. 50 cm i løpet av tre døgn. Dersom nedbøren er kombinert med kraftig nedbør skal det mindre nedbørsmengder til før skred kan løsne i leområder. Skred kan også løsne ved omslag til varmere vær.

Kritisk helling for at snøskred kan løsne er 28 grader, og den farligste hellingen med hensyn til størrelse på skredene og hyppighet er 35–45 grader. Ved hellinger over 55–60 grader samler det seg lite snø i fjellsidene, slik at eventuelle skred oftest er små, og de har kort utløpsdistanse. De mest utsatte fjellsidene er skål- formete partier som samler snø fra flere vindretninger, og som ligger i le for framherskende og nedbørsførende vindretninger.

Vi leverte ca. 3600 stk gabioner 2m(L) x 1m(B) x 1m(H) til et rasprosjekt i Fjordgård på Senja. Dette var et snøskredprosjekt det vollen ble bygd 14 meter høy  og ca. 500 meter lang for å beskytte beboerne i nydelige Fjordgård.

 

NVE i Narvik står bak prosjektet

Design / tegning
Bilde 20.10.2022 klokken 19.07.jpg

NVE sin entreprenør leide inn såkalt "supervisor"  og anleggsfolk fra oss til bygging av gabionmuringen.

 

I gjennomsnitt monterte vi 150 gabioner i døgnet med 2 skift à 8 og 10 timerskift inklusive utlegging av geonett og tilbakefylling.

Produkter

3600 stk Gabioner av sveiste nett med nominell rutestørrelse 100x100(mm) og 5mm trådtykkelse belagt med Galfan 5%Al/95%Zn korrosjonsbeskyttelse kl A. 

Gabionene er produsert etter NS-EN 10233-8:2013. 

 

I tillegg til monteringstjeneste og gabioner, stag og c-ringer til montering har vi levert:

Geonett

5300   kvm Strata SGi 350 nederst

17500 kvm Strata SGi 250 i midten

20800 kvm Strata SGi 120 øverst

bottom of page