top of page

Acerca de

1A7EEF74-5C27-49EB-B87C-439F6D9F3B52.jpeg

Om oss

VI PRODUSERER

GABIONER - STEINKURVER - FRONTPANELER - GJERDER

VI LEVERER LØSNINGER FOR
GRØNN MUR STØYSKJERMING  ARMERT JORD

FASAKLEDNING

Historie

Vårt motto.

Gi jorden styrke 

Vi startet UNIK Wall As høsten 2015 med planer om produksjon av  nye frontløsninger for gabioner.  Med støtte fra Innovasjon Norge har vi utviklet nye gabion-produkter som ikke bare kan brukes til støttemur, men også andre applikasjoner innen bygge og anleggsområde

Vi står selv bak produksjonen av produktene som vi leverer til privatpersoner, anleggsgartnere, maskinentreprenører og store riksentreprenører.  

Produksjonene foregår på Skalval, Stjørdal Kommune.

 

Målsetting

Vi ønsker å tilby miljøvennlige produkter og løsninger som er tilpasset naturen og landsskapet. Det grønne skiftet handler jo om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. I regelverket for offentlige innkjøp og anskaffelser stilles det miljøkrav og at klimavennlige løsninger skal fremmes der det er relevant. Varige naturstein - og vegeterte konstruksjoner innen bygg og anlegg er vårt bidrag til det grønne skiftet.

Bruksområder kan være støttemurer, erosjonssikring, støyvegger og kledning for bolig, veg, fly og jernbane. Alle våre  mursystemer kan designes etter den nyeste Eurocode 7 og er iht. EN og NS standarder.

bottom of page