top of page

WHISPERGABION

Lydmålinger

WhisperGabion er en effektiv skjerm mot trafikkstøy med lydnivå inntil 60 dB. Konseptet består av tre kammer, ytre-kammer fylt med stein og indre-kammer fylt med sand. Skjermen kan bygges inntil 4 meters høyde. "In situ" målinger er utført for å bestemme de indre akustiske egenskapene i gabionens støyabsorberende. og støydempende materialer i henhold til CEN / TS 1793-5: 2003-standard. Resultatet fra målingene viser effektiv beskyttelse mot støyskader. Målte enkeltverdien av refleksjonen og dempingsindekser er henholdsvis rundt 5 dB og 20 dB. Støydemping på 10dB oppfattes som halvering av lyden.
 

I stedet for fiberduk for å separere stein og sand i det indre kammeret, kan en sette inn akustikkmatter av 10mm PE-skum som kan absorbere lyd opptil 800 Hz.

WhisperGabion leveres flatpakket og enheten er oppsatt ca. 2m lang, 0,5m og 1m bred. Det er enkel fundamentering på 0,2 m pukk fraksjon 22-120mm som avrettes med sand/ grus på frostsikker grunn. Innfylling i det indre kammeret av velgradert knust grus eller naturlig sand/grus i fraksjon 0-22mm. I det ytre kammeret benyttes steinfraksjon 64 - 120mm.

Akustisk effekt av gabioner som støybarriere:

 - Numeriske og eksperimentelle tilnærminger

Andre tester fra Tyskland viser absorbsjon 7dB gruppe A2 eller høyt absorberende>15dB gruppe A5 i henhold til DIN EN 1793-1, ZTV LSW 06.

Akustisk isolasjon 37 dB, gruppe B4 i henhold til DIN EN 1793-2, ZTV LSW 06

Bilde 14.12.2020 klokken 17.49.jpg
bottom of page