top of page

KVALITETSSIKRING

Kvalitetssikring er planlagte og systematiske aktiviteter som gjøres for å oppnå at et produkt vil oppfylle kravene til kvalitet. Kvalitetssikring er en del av vår kvalitetsstyring.

Et sentralt element i kvalitetssikring er å inneha inngående kjennskap til produktene og god kunnskap om produksjonsprosessen og kundepreferanser. Denne kunnskapen må brukes til å lage standarder og rutiner, som blir utgangspunktet for opplæring, manualer, instrukser og ikke minst kontrollhandlinger.

Stålet vi bruker har Europeisk opprinnelse

bottom of page