Korrosjonsbeskyttelse

 Korrosjonsbeskyttelsen er i beste klasse for dette produktet og kan brukes i Miljøklasse C4.  Levetid i miljøklasse C3 er 80- 120 år.  For miljøklasse C4 skal gabionnettet motstå 2000 timers konstant saltspray uten at mer enn 5 % brunrust er synbar på overflaten. Vi har dokumentasjon på saltspraytest.

 

I miljøklasse C3 er antatt levetid inntil 80 år.

 

Testmetode: EN ISO 9227, Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests (ISO 9227)  

3D visning