top of page

Korrosjonsbeskyttelse

Trådtykkelse er 4mm og korrosjonsbeskyttelsen er AluZink kl. A etter NS-EN 10233-8:2013. Levetid i miljøklasse C3 inntil 80 år +. 

Våre gabionnett motstår 2000 timers konstant saltspray uten at mer enn 5 % brunrust er synbar på overflaten. Vi har dokumentasjon på saltspraytest.

Testmetode saltspaytest: EN ISO 9227, Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests (ISO 9227)  

3D visning

bottom of page