top of page

UTVIDELSE AV AVFALLSFYLLING

 

Gabioner til utvidelse

Til tross for utfordringer og høye kostnader med å lokalisere og konstruere deponier for kommunalt fast avfall, så påhviler det deponiforvaltere å evaluere alle praktiske tiltak som skal til for å forlenge levetiden til eksisterende deponier.  

 

En må finne løsninger og planlegge potensielle metoder for å forlenge levetiden. En må dessuten vurdere tenkt levetid for deponiet å gjøre prosjektet og tiltak kostnadseffektive. 

 

Noen typiske eksempler på metoder for å forlenge levetiden omfatter: 

1. Redusere mengden innkommende avfall, 

2. Bedre komprimering og tynnere daglig tildekking eventuelt 

3. Avfallshåndtering og akselert kompostering og nedbryting

 

Utvidelse av deponier gir også økt levetid og kostnadseffektiv løsninger og forslag kan drøftes med oss. Konstruksjoner av armert jord eller gabioner kan gi en betydelig økt levetid.

Ta kontakt med oss så drøfter vi ulike metoder.

bottom of page