top of page
Fylling på peler

   For fyllinger i områder hvor det er utført peling som  jordforsterkende tiltak, kan armering legges i den nedre del av fyllingen over pelene.

   Ved bruk av jordforbedringstiltak som kalk/sement peler, kan armering i overliggende fylling ha to funksjoner. For peler med liten fasthet kan armeringen hindre horisontalglidninger.

   For peler med større fasthet kan bruk av armering både hindre setninger og motvirke horisontalglidninger.

   Valget mellom å benytte metoden med betongplater/-striper eller med jordarmering vil avhenge av kostnader, byggetid o.l.

I kombinasjon med bruk av jordarmering kan det også være aktuelt å erstatte betong- eller trepeler med kalk/sementpeler.

Her finner du produktene
8CF59FB7-8DF4-4B37-A8C5-A282F26648DE_4_5005_c.jpeg
D64B35E8-18D7-4406-B47A-CA213BE92466.jpeg
bottom of page