top of page

JORDARMERING

Jordarmering  er en måte å øke styrken og stivheten til jord. Produktene til formålet kan være av stål, geosynterer eller polymerer samt høystyrke fiber av glass, armamid etc. Produktene er ofte betegnet som geonett eller geoduk.

Armert jord konstruksjoner er ofte mer økonomiske fordelaktig enn konvensjonelle konstruksjoner.

Dimensjoneringsberegninger i armert jord  baseres på grensetilstandsmetoden med bruk av partielle sikkerhetsfaktorer. Dimensjonerende styrke på produktet utledes med bruk av disse faktorene for støttekonstruksjoner.

bottom of page