HALLINGTORV
GRØNN MUR

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. I regelverket for offentlige innkjøp og anskaffelser stilles det miljøkrav og at klimavennlige løsninger skal fremmes der det er relevant. Varige vegeterte konstruksjoner innen bygg og anlegg er vårt bidrag til det grønne skiftet..

Utviklingen av torvplatene til Grønn Mur har HallingTorv AS gjort i samarbeid med SINTEF Bygg og miljø,  Berg og geoteknikk samt Buskerud vegkontor.

Konstruksjonen bygges opp lagvis og komprimeres i henhold til byggeforskrifter. Lett komprimering inntil torvplatene i front. Torvplatene til  Grønn Mur har vist seg å inneha meget gode vekstforhold som sikrer jevn god vegetasjon. Torvplatene trappes i front inntil geonett og stålnett. Denne trappingen er avgjørende for god vegetasjon og for at torvplatene skal ta opp fuktighet.  Veg- og jernbanemyndighetene har  gjennomført flere vellykkede prosjekter med høye  bratte vegetasjonskledde skråninger med helning helt opp til 70°. Terrassering  og kurvatur i muren, topp og endeavslutninger kan gjøres enkelt med tilpasning av platene. Platene kan kappes med sag eller knekkes. Stålnette kappes med saks og geonett med kniv.

For å ta opp jordtrykket bak fronten benyttes jordarmering i sand/grus eller pukk/kult. Jordarmering er laget av syntetiske nett  eller vevde strukturer med høy strekkstyrke . De er produsert spesielt for å stabilisering av bratte helninger og vertikale skråninger. Jordarmeringen er produsert for å motstå langtids strekkpåkjenning og med tilstrekkelig strekkstyrke vil en slik konstruksjon ha lang levetid (inntil 100 år eller mer). 

Brosjyre
MSE GrønnMur
MSE GrønnMur

press to zoom
Bilde 18.11.2020 klokken 15.24
Bilde 18.11.2020 klokken 15.24

press to zoom
Bilde 25.11.2020 klokken 18.02
Bilde 25.11.2020 klokken 18.02

Photo from U.K.

press to zoom
MSE GrønnMur
MSE GrønnMur

press to zoom
1/5
Bilde 20.02.2022 klokken 19.04.jpg