top of page
Bilde 13.01_edited.png

Bøylemur med vegetasjon

HVA ER BØYLEMUR

Bøylemur består av Galfan galvaniserte stålbøyler, avstivningsstag og jordarmering. Så kan man velge om man vil ha vegetasjonsfront eller steinfront

 

BØYLEMUR MED JORDARMERING

Dette er konstruksjoner der jorden bak fronten av stålbøyler stabiliseres med jordarmering, også kalt mekanisk stabilisert jord (MSE på engelsk). Silt, sand, grus og knust stein tar ikke opp strekk-krefter i en støttekonstruksjon.  For å ta opp disse kreftene legger vi inn horisontale  lag​ av jordarmering som strekker seg fra stålbøylen og horisontalt bakover i konstruksjonen.

 Jordarmering er laget av syntetiske nett  eller vevde strukturer samt stålnett eller stålbånd med høy strekkstyrke og liten deformasjon. De er produsert spesielt for å stabilisere  bratte eller sågar vertikale skråninger. Jordarmeringen er konstruert  for å motstå langtids strekkpåkjenning og deformasjoner og en kan forvente lang levetid (inntil 100 år eller mer).

FRONTLØSNINGER

Som standard produserer vi og leverer bøyler (Terranett) som har helning i fronten fra  70 graders til 90 grader.  

Grønn mur: Bak 70 graders stålbøyler kan en bruke torvsekke eller torvblokker. Disse må sprøytesåes etter at konstruksjonen er ferdig bygd for å skape vegetasjon. En raskere måte å få etablert vegetasjon på er å bruke matter av ferdiggress eller sedum. Vanning er viktig.

Steinmur: Bak begge bøyletypene kan man bruke knust- eller kuppelstein, knust betong eller tegl samt skifer. For lavere murer kan man stable betongstein eks. Borgstein etc. Steinene skal  da limes

 

KONSTRUKSJONER

Støttekonstruksjoner - Støyvoller - Skredsikring  

bottom of page