IMG_1567.jpg

Armert Jord

- Armert Jord

Dette er konstruksjoner der jorden bak fronten stabiliseres av jordarmering. Denne type konstruksjon kalles også for mekanisk stabilisert jord. Jorden selv tar ikke opp krefter som strek og deformasjon.  For å ta opp disse kreftene legger vi inn horisontale  lag​ av jotdarmerng

 Jordarmering er laget av syntetiske nett  eller vevde strukturer samt stålnett eller stålbånd med høy strekkstyrke og liten deformasjon. De er produsert spesielt for å stabilisere  bratte eller sågar vertikale skråninger. Jordarmeringen er konstruert  for å motstå langtids strekkpåkjenning og deformasjoner og en kan forvente lang levetid (inntil 100 år eller mer).

- Gravistajonsmurer 

Dette kan være gabioner fylt med stein, steinblokker eller betongstein. Tyngden av steinen eller blokken stabiliserer jordmassene bak gabionen og holder jorden på plass.