top of page

STØYSKJERMING

Whispergabion

Voller av jord og stein  med høyde 2 -3 meter over veg/terreng vil normalt gi reduksjoner på 5-10 dBA på ekvivalentnivå og 8-13 dBA på maksimalnivå i uteområder målt i 2 meters høyde.

WhisperGabion er en effektiv skjerm av stein og jord mot trafikkstøy for lydnivå inntil 60 dB. Konseptet består av tre kammer, ytre-kammer fylt med stein og indre-kammer fylt med sand.  Skjermen kan bygges inntil 4 meters høyde. "In situ" målinger er utført for å bestemme de  indre akustiske egenskapene i gabionens støyabsorberende. og støydempende materialer i henhold til CEN / TS 1793-5: 2003-standard. Resultatet fra målingene viser effektiv beskyttelse mot støyskader. Målte enkeltverdien av refleksjonen og

dempingsindekser er henholdsvis rundt 5 dB og 20 dB. Støydemping på 10dB oppfattes som halvering av lyden.

Bilde 14.12.2020 klokken 17.49.jpg

brosjyre

Produkt

dokumentasjon

TRYKK PÅ TEKSTEN UNDER

Beskrivelsestekst

bottom of page