top of page

Tursti over våtmark og bekker

kloppgabion1.png
IMG_0849.JPG
20210609_144503 2.JPG
image004.JPG

Ordet klopp er gammelt og stammer fra tiden da ferdselsårene var kjerreveier og stier skapt av folk med hest og husdyr. Klopper er stokker og steinheller man la ut for å komme seg over myrer og vassdrag. Steinsetting og kavling var ofte brukt.

 

Behovene har endret seg og de gamle stiene og ferdselsårene har fått nye brukere. Vi benytter naturen mer enn noen gang til friluftsliv og uteaktiviteter, og nye veier og stier oppstår.

 

Dugnadsgjengen i Bømlo lagde flere klopper som har bidratt til bedre fremkommelighet for rullestol og flere andre,  

 

Vi har levert gabioner 1 x 1 x 0,5 m  (LxBxH) som dugnadsgjengen har fylt med lokal stein. Før lokket på gabionen settes på plass legger man inn spikerslag for å skru dekket fast til.

 

Fordelen her er at gabioner er meget lette å frakt fram til byggestedet. For å få bedre vannføring kan man legge inn rør som visst på skissen under.

 

 

bottom of page