top of page

LEVEGG OG STØYSKJERM

Levegg eller støyskjerm er en tett skjerm som avgrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Støyskjermer er gjerne noe lengre enn en levegg, og med lyd-dempende materialer. Hva du kan gjøre av tiltak, kommer an på hva som gjelder for din eiendom. Du må sjekke hva som står skrevet i reguleringsplanen sjå reguleringsplan og  og rådføre deg med din egen kommune

Støyskjermer brukes mest mot veitrafikkstøy og støy fra jernbane, industri og andre bakkenære støykilder. Ved å sette opp en støyskjerm kan du dempe all slags støy, men de har best virkning mot høyfrekvent støy, f.eks. kurveskrik fra tog.

bottom of page