ARMERT JORD SYSTEM - Installasjon

For å ta opp jordtrykket bak frontpanelene benyttes jordarmering i sand, pukk/kult. Jordarmering er laget av syntetiske nett eller vevde strukturer med høy strekkstyrke . De er produsert spesielt for å stabilisering av bratte helninger og vertikale skråninger. Jordarmeringen er produsert for å motstå langtids strekkpåkjenning og med tilstrekkelig strekkstyrke vil en slik konstruksjon ha lang levetid (inntil 100 år eller mer).


27 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle