top of page

GEOLOGI I HEGRA

Oppdatert: 2. jan. 2023

De kvartærgeologiske avsetningene i Hembre grustak representerer en del av en stor randavsetning. Randavsetningen er breelvmateriale avsatt i Stjørdalsfjorden foran brefronten. Materialene i grusforekomsten er bygget opp til vannivået, og skal derfor under dannelsen ha omtrent horisontal overflate. Det er likevel observert skrålag av sand og grus som heller i ulike retninger, noe som gjenspeiler ulike strømningsforhold under avsetning som har foregått i sjøen. Innimellom skrålaga har det tidligere blitt observert store linser av diamikt morenemateriale enkelte stadar, altså avsetninger fra isbre eller store breelver.


På toppen av avsetningen er det et tykt marint lag bestående av leire. I avsetningen kan en se kollapsstrukturer samt en slags Z-form i lagene som trolig er kommet fra deformasjon som følge av nærhet til brefronten. Manglende topplag og overliggjande tykke marine sediment vitner om avsetning godt under datidens havnivå.


Hembre Gård ligger idyllisk til ved Stjørdalselva


Her tilbyr Beate og Aksel fluefiske og overnatting skreddersydd for dine behov. Begrenset antall bruk av stenger gjør det eksklusivt å fiske på et av elvas beste fluefiskevald med tilgang til andre deler av elva. Rundt eiendommen har Beate og Aksel bygd opp flere gabion konstruksjoner med stein fra eget grustak. Se bilde under.

Hvor har denne steinen opprinnelse.? Det vi kan se er at den er transportet i vann (elv eller bekk) slik vi kan se i Stjørdalselva.

24 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page