top of page

SKRED - NATURFARE

Filmen viser og forklarer naturfaren skred. Filmen forklarer skredtypene skred fra fast fjell, snøskred, jordskred og flomskred, men ikke skredtypen kvikkleireskred. En film fra NIFS-programmet – Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred. NIFS var et samarbeid mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen 2012–2015. Arkivmateriale: Norfilm AS, Aftenposten, Relevant Film AS. Produsert av Snöball Film.


10 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Geovitenskap

Viste du at man har funnet diamanter i de skandinaviske fjellmassiv. Om du studerer geovitenskap lærer du deg med om gull og diamanter, jorden og dens utvikling. Det har ikke alltid vært kaldt her, vi

bottom of page