top of page

Trafikkstøy - Lydmålinger

Bilde 23.11.2020 klokken 18.24.JPG

WhisperGabion er en effektiv skjerm mot trafikkstøy med lydnivå inntil 60 dB. Konseptet består av gabion med tre kammer, ytre-kammer fylt med stein og indre-kammer fylt med sand.

 

Skjermen kan bygges inntil 4 meters høyde. "In situ" målinger er utført for å bestemme de  indre akustiske egenskapene i gabionens støyabsorberende. og støydempende materialer i henhold til CEN / TS 1793-5: 2003-standard.

 

Resultatet fra målingene viser effektiv beskyttelse mot støyskader. Målte enkeltverdien av refleksjonen og dempingsindekser er henholdsvis rundt 5 dB og 20 dB.

Støydemping på 10dB oppfattes som halvering av lyden.

Dokumentasjon : https://acoustique.ec-lyon.fr/publi/koussa_applacous13.pdf.

 

Andre tester fra Tyskland viser absorbsjon 7dB gruppe A2 eller høyt absorberende>15dB gruppe A5 i henhold til DIN EN 1793-1, ZTV LSW 06.

Akustisk isolasjon 37 dB, gruppe B4 i henhold til DIN EN 1793-2, ZTV LSW 06

bottom of page