top of page
Vegfyllinger på bløt grunn

Jordarmering kan anvendes til å øke bæreevnen for fyllinger på bløt grunn. Hensikten med armeringen er å oppta skjærspenningene fra fyllingen for å hindre horisontalglidninger og utpressing sidevegs av de bløte massene.

Metoden anvendes i hovedsak under veg- og jernbanefyllinger på bløt grunn.

En effektiv strekkarmering vil motvirke strekktøyninger i nederste del av fyllingen og skjærspenningene reduseres vesentlig. Dette vil igjen motvirke skjærdeformasjoner i undergrunnen. Bæreevnen øker fordi den kritiske skjærflaten både går dypere og blir lenger. Beregningsmessig vil det komme til uttrykk ved at bæreevnefaktoren Nc øker på grunn av redusert ruhet (r) i fundamentnivå. Armeringens primæroppgave er således å redusere mobiliseringsgraden for undergrunnen (øker stabiliteten og reduserer skjærdeformasjonene).

Produktdatablad

Anleggsveg på myr

bottom of page